Tlačové správy WWW.MITSUBISHIMOTORS.SK
Informácie sú platné ku dňu 19.8.2017

Tokio / Bratislava, 19. 5. 2017Tlačová správa

ROZSIAHLA REKONŠTRUKCIA VÝSKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO CENTRA MITSUBISHI MOTORS V OKAZAKI

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) začala s rozsiahlou rekonštrukciou svojho Výskumného a Vývojového Centra v japonskom Okazaki v prefektúre Aichi. Táto zahŕňa prestavbu troch hlavných zariadení: hlavnej administratívnej budovy, zariadenia pre testovanie vplyvov na životné prostredie a aerodynamického tunela.

Investície do tohto projektu budú predstavovať približne 33 miliárd jenov. Administratívna budova a zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie majú byť dokončené na jeseň 2018 a aerodynamický tunel začiatkom roka 2020.

Zlepšenie pracovného prostredia a zavedenie najmodernejšieho vybavenia posilní výskumné a vývojové kapacity spoločnosti MMC, ktorá sa bude ďalej usilovať o obnovu štruktúry výskumu a vývoja pre vytváranie modelov nových generácií.

Popis zariadení


Administratívna budova

Zrekonštruovaná 8-poschodová administratívna budova bude mať k dispozícii jedáleň a veľkú konferenčnú sálu s kapacitou 700 miest. Usporiadaná bude tak, aby umožnila jednoduchší pohyb medzi poschodiami a uľahčila zosúladenie prienikových činností. Budova bude dispozične riešená tak, aby poskytovala dostatok priestoru pre stretnutia a lepšiu komunikáciu. Cca 2 000 zamestnancov bude pracovať v oblasti dizajnu, vývoja, certifikácie a testovania.

Zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie

Zariadenie pre testovanie vplyvov na životné prostredie simuluje reálne prostredie, pričom umožňuje inžinierom vykonávať testy v podmienkach, ktoré zahŕňajú extrémne teploty od chladu (- 40 °C) až po extrémne teplo (+ 50 °C) vrátane prirodzeného slnečného žiarenia a snehu.

Aerodynamický tunel

Nový veľkoplošný aerodynamický tunel bude vybavený funkciou pohyblivého pásu, ktorá dokáže simulovať komplexné situácie v reálnom živote a bude sa používať na zlepšenie aerodynamických vlastností, environmentálneho výkonu a úrovne hluku.


Dovozca SR: M Motors SK s.r.o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
www.mitsubishimotors.sk